Skip to content

Croeso i CAFCASS (Cymru)

Croeso i CAFCASS (Cymru)

Sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed yn y System Cyfiawnder Teuluol
Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc
Gwybodaeth i Oedolion

Rydyn ni’n rhoi cefnogaeth a chymorth i blant a phobl ifanc ym mhob rhan o Gymru mewn nifer o wahanol ffyrdd.  Dewch i weld pa wasanaethau y gallwch ddisgwyl eu cael gan CAFCASS Cymru.

Mae fy rhieni yn methu cytuno ynglŷn â gyda phwy y dylwn i fyw na phwy y dylwn eu gweld

Beth i'w ddisgwyl os yw CAFCASS Cymru yn dod yn rhan o’r broses pan mae rhieni’n gwahanu.    

Darganfod mwy

Dydw i ddim yn gallu byw gartref ddim mwy

Sut rydyn ni'n cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel a beth i'w ddisgwyl gan achosion gofal.

Darganfod mwy

Hawliau Plant

Gwybodaeth am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a sut mae'n effeithio arnoch chi.

Darganfod mwy
   

Dywedwch wrthym beth yw eich barn chi

Cyfle i chi helpu i wella ein gwasanaeth drwy ddweud wrthym sut y gallwn wella.

Darganfod mwy

Mae pob achos yn wahanol, ond bydd y rhan hon o'r wefan yn rhoi rhyw syniad i chi o'r broses a beth allai ddigwydd ar ôl i chi gael llythyr gennym.

Rhieni sy’n byw ar wahân

Gwybodaeth i rieni sydd yn y broses o wahanu neu ysgaru ac sydd am gael gwybod beth i’w ddisgwyl.

Darganfod mwy

Achosion Gofal

Sut rydym yn diogelu plant a phobl ifanc a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan achosion gofal.

Darganfod mwy

Beth sy’n digwydd yn y Llys Teulu

Mae’r Llys Teulu yn helpu i ddatrys anghytundebau rhwng teuluoedd ac yn helpu i ddiogelu plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl o niwed.

Darganfod mwy

Y cwrs Gweithio gyda’ch Gilydd er lles Plant. (WT4C)

Mae’r cwrs hwn, sy’n rhan o’r Rhaglen Gweithgareddau, yn esbonio i rieni sydd wedi gwahanu sut mae hynny’n gallu effeithio ar blant.

Darganfod mwy